Tvättfiltersystem till stålförädlingsföretag

I maj 2015 fick LGM AB förtroendet att leverera ett filtersystem för tvättvätska åt ett svenskt stålförädlingsföretag. Utmaningarna i detta projektet var att till största mån återanvända värdefulla komponenter såsom pumpar och uppvärmning. I juli driftsätts så ett filtersystem helt byggt i rostfritt där kunden kan åtnjuta rätt filtrering, låg energiförbrukning och hög driftsäkerhet.

[Tel: +46 011-31 29 90"]