Spånhanteringsutrustning till komponenttillverkare

LGM AB fick under december 2015 förtroendet att leverera ersättande utrustning för spånhantering till en norsk komponenttillverkare.  Huvudutmaningarna i detta projektet var spånmängderna, spånornas utformning och den korta installationsperioden. Även utrymmet och intransport av skrymmande utrustning krävde eftertanke och kreativa lösningar.
I mars 2016 driftsätts så en skräddarsydd spånhanteringsanläggning som tillgodoser kundens önskemål på bästa sätt, och kunden kan minimera sin manuella hantering.

 

[Tel: +46 011-31 29 90"]