Slipemulsionssystem till verktygstillverkare

LGM AB fick under våren 2019 förnyat förtroende att leverera ytterligare en komplett filteranläggning till en svensk verktygstillverkare. Även i detta projekt levererar LGM ett komplett filtersystem anpassat för kundens krävande applikation. Tillsammans med våra duktiga leverantörer och driftsätter LGM under sommaren 2019 så en skräddarsydd filteranläggning som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt, och avancerade slipmaskiner har tillgång till ren skärvätska.

[Tel: +46 011-31 29 90"]