Slipemulsionssystem åt ståltillverkare

LGM AB fick under våren 2019 förtroendet att leverera en komplett slipemulsionsanläggning till en svensk ståltillverkare. På en mycket begränsad yta lyckas LGM tillsammans med våra underleverantörer skapa en anläggning helt anpassad för kundens unika produktion, med filtrering i flera steg utan att använda energislukande utrustning. Sedimentation, magnetavskiljning och slutligen finfiltrering i kompaktbandfilter ger kunden bästa förutsättningar att fortsätta leda svensk ståltillverkning in i framtiden. I oktober 2019 driftsätts så en skräddarsydd filteranläggning som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt, och vi kan fortsätta vara stolta över det svenska stålet.

[Tel: +46 011-31 29 90"]