Emulstionsfiltersystem till hjälpmedelstillverkare

LGM AB fick juli 2019 förtroendet att leverera ett filtersystem till en svensk tillverkare av hjälpmedelsutrustning. Utmaningarna i detta projektet är förutom de sedvanliga kraven på fin filtreringsgrad en oerhört pressad tidsplan.
Men redan månaden efter, i augusti 2019 driftsätts så ännu ett skräddarsytt filtersystem som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt. Kundens maskiner har tillgång till ren skärvätska och våra äldre eller rörelsehindrade har tillgång till rätt hjälpmedel.

[Tel: +46 011-31 29 90"]