Finfiltreringssystem till internationell verktygstillverkare

LGM AB fick under april 2020 förtroendet att leverera ett finfiltreringssystem som komplettering av befintlig filteranläggning till en internationell verktygstillverkare. Systemet kompletteras dessutom med en väldimensionerad och robust kylanläggning för kylning av hela emulsionsmängden. Genom detta projektet möjliggör LGM för kunden att utöka sin produktion med 25% utan att behöva investera i ett helt nytt filtreringssystem, och dessutom förbättra såväl filtrering som temperaturstabilitet för hela systemet.
I juni 2020 driftsätts så en skräddarsydd filteranläggning som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt, och ett flertal större slipmaskiner har tillgång till ren skärvätska.