Filterutrustning för induktionshärdning

LGM AB fick under mars 2018 förtroendet att leverera tank- och filterutrustning till en svensk fordonstillverkare. Utmaningarna i detta projektet är förutom de sedvanliga kraven på fin filtreringsgrad till stor del anslutningen till befintlig induktionshärdningsanläggning. Även kraven på vattenkvalitet har varit speciella denna gången.
I juni 2018 driftsätts så en skräddarsydd filteranläggning som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt, och induktionsmaskinen har tillgång till ren processvätska.

[Tel: +46 011-31 29 90"]