LGM AB

Pappersbruksvägen 6 289 41 Broby

Tel: 011-31 29 90

info@lgmab.com

Filtersystem till Internationell Verktygstillverkare

LGM AB fick under december 2018 förtroendet att leverera en komplett filtersystem med olika kompletterande filtersteg till en internationell verktygstillverkare. Utmaningarna i detta projektet är förutom de sedvanliga kraven på fin filtreringsgrad till stor del det faktum att anläggningen skall levereras till norra Portugal. Detta är ett historiskt ögonblick för LGM då det blir första gången som LGM levererar och driftsätter i södra Europa.I mars/april 2019 driftsätts så en skräddarsydd filteranläggning som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt.