LGM AB

Pappersbruksvägen 6 289 41 Broby

Tel: 011-31 29 90

info@lgmab.com

Filteranläggning för Processvattenrening

Direkt efter nyår installerade LGM en filteranläggning för hantering av kundens processvatten. Den nya anläggningen ersätter en mycket arbetskrävande metod och uppnår samtidigt bättre filtreringsgrad. Hela anläggningen är utförd i rostfritt stål och arbetar med kontinuerlig rening av processvattnet genom kompaktbandfilter, kompletterat med slutfiltrering genom påsfilter.Ett för LGM lite ovanligare projekt då det rör sig om processvattenfiltrering, men som bevisar att LGM’s filosfi och teknik fungerar mycket bra även i en sådan applikation.En kompakt anläggning med en hel del eftertanke minskar arbetsbelastningen och säkerställer mycket god filtrering. LGM är ännu en gång stolta att bidra till framgången i svensk tillverkningsindustri.