Emulsionsreningssystem till systemleverantör

LGM AB fick under december 2017 förtroendet att leverera kompletterande filter-, pump- och tankutrustning till en svensk systemleverantör. Utmaningarna i detta projektet är framför allt en grovt nedsmutsad vätska som ska behandlas i flera steg. Även integrationen med befintlig utrustning och kraven på stor flexibilitet i processen har varit utmanande.
I mars 2018 driftsätts så en skräddarsydd filteranläggning som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt, och slutkunden kan göra besparingar på såväl ny emulsion som på destruktionskostnader.

[Tel: +46 011-31 29 90"]