Emulsionsfiltersystem till fordonstillverkare

LGM AB fick under november 2014 förtroendet att leverera en komplett filteranläggning till en svensk fordonstillverkare. Utmaningarna i detta projektet var förutom fin filtreringsgrad till stor del kundens krav på flera rörsystem med olika tryck och flöden. Tillsammans med förhållandevis stora mängder läckolja och krav på baktericid- och fungicidfri emulsion gjorde att LGM AB fick användning av samarbetet med Wallenius Water.
I mars 2015 driftsätts så en skräddarsydd filteranläggning som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt, och ett 30-tal CNC-maskiner har tillgång till ren skärvätska.

[Tel: +46 011-31 29 90"]