Emulsionsfiltersystem till verktygstillverkare

LGM AB fick under augusti 2016 förnyat förtroende att leverera ytterligare en komplett filteranläggning till en svensk verktygstillverkare, denna gång en något mindre kopia (med viss anpassning) av tidigare levererad anläggning. Även i detta projekt levererar LGM ett komplett filtersystem samt kompletterande pumpstationer vid inkopplad bearbetningsmaskin. Tillsammans med våra duktiga leverantörer och samarbetspartners driftsätter LGM i november 2016 så en skräddarsydd filteranläggning som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt, och ett tiotal CNC-maskiner har tillgång till ren skärvätska.

[Tel: +46 011-31 29 90"]