Emulsionsfiltersystem till verktygstillverkare

LGM AB fick under juni 2016 förtroendet att leverera en komplett filteranläggning till en svensk verktygstillverkare. I detta projekt levererar LGM ett komplett filtersystem samt kompletterande pumpstationer vid inkopplad bearbetningsmaskin. Många enheter och en utmanande tidplan över semesterperioden kräver fullt fokus från såväl LGM som våra samarbetspartners.
I augusti 2016 driftsätts så en skräddarsydd filteranläggning som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt, och upp till 30 CNC-maskiner har tillgång till ren skärvätska.

[Tel: +46 011-31 29 90"]