Emulsionsfiltersystem till oljeborrindustrin

 

LGM AB fick under mars 2018 förtroendet att leverera en komplett filteranläggning till en norsk komponenttillverkare inom oljeindustrin. Utmaningarna i detta projektet är till stor del de branschunika kraven på utrustning och material tillsammans med begränsat utrymme. Efter noggranna undersökningar och avvägningar mellan olika koncept hittar vi tillsammans med kunden en optimal lösning utifrån de unika förutsättningarna.
I juni 2018 driftsätts så en skräddarsydd filteranläggning som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt, och dryga tiotalet CNC-maskiner har tillgång till ren skärvätska.

    

[Tel: +46 011-31 29 90"]