LGM AB

Pappersbruksvägen 6 289 41 Broby

Tel: 011-31 29 90

info@lgmab.com

Emulsionsfiltersystem till legotillverkare

Under sommaren 2022 installerade LGM en effektiv och kompakt emulsionfilteranläggning hos en legotillverkare i Småland. Anläggningen filtrerar emulsion för gjutjärnsbearbetning, där grafitmängden kan vara utmanande. Genom rätt filtermetod, rätt dimensionering och automatisk bottenrengörning förses nu kundens maskiner med ren vätska i mer än tillräcklig mängd och tryck. Resultatet blir stabilare processer, renare maskiner, längre vätskelivslängd och en trevligare arbetsmiljö. Som vanligt filtrerar LGM även här energilöst. Filtrering över filterväv kompletterat med intermittent bottenskrapning säkerställer bästa filterresultat utan driftsstörningar. Parallellt med installation av filteranläggningen byggde kunden ut sina rörsystem och anslöt fler maskiner. Det är med stolthet LGM lämnar ännu en filterinstallation med tryggheten att man bidragit till en ökad kapacitet hos svensk verkstadsindustri trots minskad miljöpåverkad och lägre energiförbrukning.