LGM AB

Pappersbruksvägen 6 289 41 Broby

Tel: 011-31 29 90

info@lgmab.com

Emulsionsfiltersystem till Lastbilstillverkare

Under våren 2022 installerade LGM sin dittills största filteranläggning för hantering av spånor och partiklar från gjutjärnsfräsning. Kombinationen av stora mängder större partiklar och mycket små partiklar från grafit krävde en filteranläggning med filtrering i tre steg. LGM filtrerar alltid i första hand energilöst, så även här. Sedimentering och filtrering över filterväv kompletterat med finfiltrering, även den över filterväv, säkerställer bästa filterresultat till minsta energiförbrukning.Förutom själva filterapplikationen utgjorde fastigheten en inspirerande utmaning. En K-märkt fastighet vars golv, väggar, tak och fönster skulle renoveras inifrån parallellt med filterinstallationen. Lägg till samtidig installation av rörsystem och sex cnc-maskiner med tillhörande automationsutrustning så ger det entreprenörer på varje synlig yta, både på golv och i tak.Genom kundens kompetenta projektledning och stor respekt och samarbetsförmåga mellan samtliga aktörer kunde installationen slutföras i god tid före tidplan.Det är med stolthet LGM lämnar ännu en filterinstallation med tryggheten att man bidragit till en ökad kapacitet hos svensk verkstadsindustri trots minskad miljöpåverkad och lägre energiförbrukning.