Emulsionsfiltersystem till komponenttillverkare

LGM AB fick under november 2017 förtroendet att leverera en komplett filteranläggning till en svensk industrikomponenttillverkare. Utmaningarna i detta projektet är förutom de sedvanliga kraven på fin filtreringsgrad en mycket pressad tidsplan och integration i befintlig utrustning.
I januari 2018 driftsätts så en skräddarsydd filteranläggning som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt, och kundens maskiner har tillgång till ren skärvätska.

[Tel: +46 011-31 29 90"]