LGM AB

Pappersbruksvägen 6 289 41 Broby

Tel: 011-31 29 90

info@lgmab.com

Emulsionsfiltersystem till hydrauliktillverkare

Under hösten 2022 installerade LGM en kompakt emulsionfilteranläggning hos en svensk hydrauliktillverkare. Anläggningen filtrerar emulsion för slipning med där smutsen till stor del består av väldigt små partiklar. LGM använder sig av energilös filtrering i form av finfiltrering genom filterväv samt ytavskiljning av läckolja. Då tillgänglig golvyta i detta fallet var mycket begränsad krävdes några speciallösningar såsom delat elskåp för att få till rätt filtrering och funktion i ett kompakt format. Resultatet blev en mycket kompetent filteranläggning med både låg- och högtryckspumpning, partikelfiltrering, oljeavskiljning, kylning och automatisk efterdosering – allt detta på åtta kvadratmeter! Det är med stolthet LGM lämnar ännu en filterinstallation med tryggheten att man bidragit till en högre kvalitet i svensk verkstadsindustri med minskad miljöpåverkad och lägre energiförbrukning.