LGM AB

Pappersbruksvägen 6 289 41 Broby

Tel: 011-31 29 90

info@lgmab.com

Emulsionsfiltersystem till Fordonstillverkare

Vid installation av ett av LGM’s filtersystem görs en genomgång av befintlig och tillkommande maskinpark och dess behov av emulsion. Kunden blir då varse att den kommande leveransen av nya verktygsmaskiner är av en kompakt modell utan egna filtersystem, utan endast försedda med pump- och ventilstationer. För LGM som bygger högklassiga filtersystem innebär denna maskinkonfiguration oftast mycket mindre bekymmer då man slipper hantera “medskickade” undermåliga filter, men det ställer också högre krav på tryck och flöde. I slutet av dagen beslutade verkstadsledningen att ge LGM förtroendet att leverera ytterligare en stor filteranläggning, men denna gång med mycket kort leveranstid för att rädda kundens produktion. I uppdraget ingick också komplett rördimensionering och projektering, och allt måste vara installerat och driftsatt 7 veckor senare.I september 202o driftsattes så ännu ett filtersystem från LGM och kunden kan fortsätta att tillverka fordon för skeppning till hela världen!