Emulsionsfiltersystem till fordonstillverkare

LGM AB fick under januari 2020 förtroendet att leverera ytterligare en komplett filteranläggning till en svensk fordonstillverkare. Kunden har sedan tidigare flera filteranläggningar från LGM AB, och behöver nu av kapacitetsskäl ännu ett system för trygg försörjning av ren skärvätska. Utmaningarna i detta projektet var förutom fin filtreringsgrad till stor del kundens krav på flera rörsystem med olika tryck och flöden. Tillsammans med förhållandevis stora mängder läckolja och krav på baktericid- och fungicidfri emulsion gjorde att LGM AB ännu en gång fick nytta av samarbetet med Wallenius Water.
I juni 2020 driftsätts så en skräddarsydd filteranläggning som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt, och 12 CNC-maskiner har tillgång till ren skärvätska.

[Tel: +46 011-31 29 90"]