Emulsionsfiltersystem till fordonstillverkare

LGM AB fick under november 2015 förtroendet att leverera en kompletterande filteranläggning för finfiltrering till en svensk fordonstillverkare. Utmaningarna i detta projektet var förutom fin filtreringsgrad till största del den korta leverans- och installationstiden.
I december 2015 driftsätts så en skräddarsydd filteranläggning som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt, och CNC-maskinerna har tillgång till ren skärvätska.

Kompaktbandfilter med undertank

[Tel: +46 011-31 29 90"]