LGM AB

Pappersbruksvägen 6 289 41 Broby

Tel: 011-31 29 90

info@lgmab.com

Emulsionsfiltersystem till Fordonskomponenttillverkare

Under sommaren 2021 installerade LGM en stor filteranläggning för filtrering av emulsion för aluminiumbearbetning åt en av landets största fordonskomponenttillverkare.Förutom de sedvanliga utmaningarna med höga flöden, stora smutsmängder och begränsad yta beaktades också ett befintligt rör- och returpumpsystem som tillför ovanligt mycket energi. Därför installerades här ett filtersystem som inte tillför någon energi alls under hela reningsprocessen för maximal avluftning.För att hantera de stora spånmängderna kompletterades anläggningen här också med en brikettpress.I augusti 2021 driftsattes så ännu en filteranläggning från LGM och hjulen i den svenska lastbilsindustrin kan fortsätta rulla.