Emulsionsfiltersystem till flygindustrin

LGM AB fick under november 2018 åter förtroendet att leverera en komplett emulsionsfiltersystem till en svensk flygkomponenttillverkare. Utmaningarna i detta projektet är förutom de sedvanliga kraven på fin filtreringsgrad till stor del anslutningen till nya och extremt kompakta CNC-maskiner. Även materialvalen i hela emulsionssystemet är väldigt speciella denna gången. Efter att tidigare levererat en anläggning som kunden är mycket nöjd med så levereras en motsvarande spegelvänd variant för att passa i fabrikslayouten på ett bättre sätt. Även den tidigare levererade anläggningen kompletteras med ytterligare ett rörstråk och 7 nya maskiner får delflödesrening.
I februari 2019 driftsätts så en skräddarsydd filteranläggning som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt, och tiotalet CNC-maskiner har tillgång till ren skärvätska.

[Tel: +46 011-31 29 90"]