Emulsionsfiltersystem till flygindustrin

LGM AB fick under maj 2017 förtroendet att leverera en komplett filteranläggning till en svensk flygkomponenttillverkare. Utmaningarna i detta projektet är förutom de sedvanliga kraven på fin filtreringsgrad till stor del anslutningen till nya och extremt kompakta CNC-maskiner. Även materialvalen i hela emulsionssystemet är väldigt speciella denna gången. Efter noggranna undersökningar och avvägningar mellan olika koncept hittar vi tillsammans med kunden en optimal lösning utifrån de unika förutsättningarna.
I september 2017 driftsätts så en skräddarsydd filteranläggning som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt, och dryga tiotalet CNC-maskiner har tillgång till ren skärvätska.

[Tel: +46 011-31 29 90"]