Emulsionsfiltersystem till verktygstillverkare

LGM AB fick under december 2015 förtroendet att leverera en kompletterande filteranläggning för slipemulsion till en svensk verktygstillverkare. Utmaningarna i detta projektet var förutom fin filtreringsgrad de stora mängderna partiklar, såväl stora som väldigt små. Även utrymme och intransport av skrymmande utrustning krävde extra eftertanke.
I april 2016 driftsätts så en skräddarsydd filteranläggning som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt, och kundens stora slipmaskiner har tillgång till ren skärvätska.

[Tel: +46 011-31 29 90"]