Kompaktbandfilter till komponenttillverkare

LGM AB fick under oktober 2016 förnyat förtroende att leverera kompaktbandfilter till en sydsvensk komponenttillverkare. Det nya filtret ersätter ett filter LGM levererat 1983 vilket nu är dags att pensionera. Vi är stolta över att kunna leverera kvalitetsprodukter med sådan livslängd, och i november 2016 säkerställer så LGM att kundens CNC-maskiner har ren skärvätska för de närmaste decennierna.

[Tel: +46 011-31 29 90"]