Emulsionsfilter till flygindustrin

LGM AB fick under mars 2017 förtroendet att leverera en kompletterande filteranläggning för finfiltrering till en svensk flygkomponenttillverkare. Eftersom befintlig filterutrustning inte lever upp till kundens krav på driftsekonomi eller filtreringsgrad kompletterar LGM AB anläggningen med två kompaktbandfilter med tillhörande styrning, tank och anslutningar. Med en relativt enkel ombyggnad förbättras såväl kvalitet på emulsion som driftsekonomi väsentligt.
I juli 2017 driftsätts så ännu en skräddarsydd filteranläggning som hanterar de kundunika förutsättningarna på bästa sätt, och dussintalet CNC-maskiner har tillgång till ren skärvätska.

[Tel: +46 011-31 29 90"]