LGM AB

Pappersbruksvägen 6 289 41 Broby

Tel: 011-31 29 90

info@lgmab.com

Emulsionfiltersystem till verktygstillverkare

Under sommaren 2022 installerade LGM en stor emulsionfilteranläggning hos en internationell verktygstillverkare. Anläggningen filtrerar emulsion för slipning med mycket stora smutsmängder, där LGM som brukligt använder sig av energilös filtrering i flera steg bestående av sedimenterings- och flotationstankar kompletterat med finfiltrering genom filterväv. En liten extra utmaning i projektet var den mycket trånga transportvägen in till installationsplats, vilket krävde att tankarna levererades i delar som svetsades ihop på plats. Det är med stolthet LGM lämnar ännu en filterinstallation med tryggheten att man bidragit till en ökad kapacitet hos svensk verkstadsindustri trots minskad miljöpåverkad och lägre energiförbrukning.