3 st filtreringsanläggningar till stålförädlingsföretag

LGM AB fick under maj 2015 förtroendet att leverera tre filtreringsanläggningar till ett svenskt stålförädlingsföretag. Utmaningarna i detta projektet var till stor del att utifrån helt skilda applikationer skapa kostnadseffektiva lösningar som både löser kundens utmaningar och samtidigt skapa en företagsstandard för effektiv processvätskefiltrering. Under juli 2015 driftssätts så tre filteranläggningar som säkerställer ren processvätska i tre applikationer av olika art.

[Tel: +46 011-31 29 90"]