Kompletta filter- och spånhanteringssystem

Genom LGM’s kunskap om filtrering, systemuppbyggnad och maskinbearbetning levererar LGM AB kompletta system för varje utmaning. Detta kombinerat med långa relationer med de bästa komponentleverantörerna i Europa har gjort att LGM AB sedan många år är huvudleverantör av filter- och spånsystem till de flesta av Sveriges största metallindustrier.

Det är ingen slump att svensk verkstadsindustri väljer filteranläggningar från LGM år efter år! När livslängd räknas i decennier och drifts- och energikostnader är bäst i branschen blir valet enkelt.

[Tel: +46 011-31 29 90"]