LGM AB

Pappersbruksvägen 6 289 41 Broby

Tel: 011-31 29 90

info@lgmab.com

Kompletta Filter- och Spånhanteringssystem

Konceptskiss för visualisering
Filteranläggning tagen i drift hos kund
Genom LGM’s kunskap om filtrering, systemuppbyggnad och maskinbearbetning levererar LGM AB kompletta system för varje utmaning. Detta kombinerat med långa relationer med de bästa komponentleverantörerna i Europa har gjort att LGM AB sedan många år är huvudleverantör av filter- och spånsystem till de flesta av Sveriges största metallindustrier.Det är ingen slump att svensk verkstadsindustri väljer filteranläggningar från LGM år efter år! När livslängd räknas i decennier och drifts- och energikostnader är bäst i branschen blir valet enkelt.